НЕКОИ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА КЛУБОТ

РЕКОРДИ....

ТРОФЕИ....

ПОСТИГНУВАЊА....

Н А С К О Р О ! ! !

primi sui motori con e-max