Врз основа на доставено Барање за регистрација на ФК Брегалница Голак-Делчево при ОФС Кочани за сезоната 2013-2014 регистрирани се следните фудбалери:

 

1.Вучевски  Митко Анѓел
2.Постоловски  Глигор Дејан
3.Стојковски Звонко Бобан
4.Димовски Славчо Горан
5. Ајтарски Марјан Марио
6.Стаменковски Димитар Игор
7.Стоиловски Ванчо Драган
8.Пешовски Александар Дарко
9.Марковски Блажо Влатко
10. Михаилов Ќиро Дејан
11.Гоцевски Славчо Даниел
12.Атанасовски Боро Виктор
13.Анакиев Милан Виктор
14.Илиевски Ѓорѓи Александар
15.Вучевски Митко Горан
16.Шиндевски Ѓорѓи Илчо
17.Ристовски Фиданчо Кирил
18.Борковиќ Марјан Христијан
19.Постоловски Глигор Николчо
20.Ѓоргиевски Ванчо Александар
21.Златковски Раде Влатко
22.Тодоровски Панте Димитар
23.Енѓовски Ванчо Ненад
24.Симоновски Димитар Глигор
25.Марковски Методи Виктор
26.Постоловски Јане Филип
27.Петровски Сашо Кристијан
28.Мемедов Џемо Алан
29.Калаџиски Величко Мартин
30.Димовски Зоран Роберт
31.Коларски Митко Андреј  

primi sui motori con e-max